Публикация

Пациентски организации въстанаха срещу новия консултант по трансплантации

От Български пациентски форум припомнят, че срещу проф. Любомир Спасов се водят дела от пациенти


ОТВОРЕНО ПИСМО НА ФЕДЕРАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ"

Със заповед № РД-02-32/ 18.02.2014 г. на Министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева е сменен Националният консултант по трансплантации. Новият консултант е проф. Любомир Спасов. Федерация "Български пациентски форум" сме възмутени от това назначение поради няколко факта:

- срещу болница "Лозенец", която проф. Спасов представлява са заведени две дела.

Едното е за "обезщетение на неимуществени вреди претърпяни от родителите на пациент с Хронична бъбречна недостатъчност, на който е извършена трансплантация на бъбрек с оператор доц. Спасов, който няма придобита специалност по урология. В следствие на трансплантацията - пациентът починал 21 дни след операцията."

Второто дело е заведено "от пациентка с хронична бъбречна недостатъчност, на която е извършена бъбречна трансплантация от жив донор (нейният баща). В следствие неправилно и некачествено извършване на трансплантацията - присадката е отхвърлена, от което пациентката търпи неимуществени вреди - от една страна е пропуснала възможността да води нормален живот с трансплантирания й бъбрек от неин роднина с висок процент на съвместимост, а от друга страна вече е лишена от възможността да ползва същия донор, на трето място е била подложена на ненужен оперативен, постоперативен и анестизиологичен риск. И като последно и не най-маловажно е подложила на риск живота и здравето на своя баща."

Федерация "Български пациентски форум" разполага с доклади от проверки по отношение на трансплантационната дейност на болница "Лозенец - извършени от ИА "Медицински одит" и ИАТ. В докладите са констатирани множество нарушения на нормативната уредба, урежаща трансплантирането на тъкани, органи и клетки. Федерация "Български пациентски форум" иска Министърът на здравеопазването на РБългария да преразгледа новото назначение на Националният консултант и на тази толкова важна позиция - за цялото общество - да бъде назначен достоен, некомпрометиран професионалист в областта на трансплантациите.

Надяваме се, че правилното решение ще бъде взето в името на българските граждани нуждаещи се от животоспасяваща трансплантация, а не в името на нечии лични или партийни интереси.

Иван Димитров, председател на ФБПФ

Лилия Николова, адвокат

Коментари