Публикация

В Александровска отбелязват 30 г. от въвеждане на перитонеалната диализа у нас

Болницата ще награди проф. Здравко Киряков и проф. Евгений Възелов за цялостен принос към нефрологията у нас


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ПО ПОВОД

30 ГОДИНИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИТОНЕАЛНАТА ДИАЛИЗА В БЪЛГАРИЯ

Методът е въведен за първи път у нас през 1984 г. от проф. Здравко Киряков, който го прилага успешно при пациенти с ХБН в Центъра по хемодиализа на Александровска болница.

В резултат на лечението с продължителна амбулаторна перитонеална диализа (ПАПД) се отчита по-добра преживяемост на пациентите през първите четири години от диализното лечение, остатъчната бъбречна функция се запазва и се постигат по-добри резултати при последваща бъбречна транспланатция. В България пациентите на перитонеална диализа са 5% от общия брой болни на диализно лечение, каквито са тенденциите в останалите страни по света. Методът е особено подходящ за живеещи в отдалечени от диализните центрове райони, тъй като се прилага в домашни условия и спестява на пациентите време и разходи за транспорт.

УМБАЛ "Александровска" ще отбележи днес 30 години от въвеждането на перитонеалната диализа в България с научна конференция в зала „Янко Добрев" на ІІ Хирургичен блок. Ръководството на болницата ще награди проф. Здравко Киряков и проф. Евгений Възелов (настоящ началник на Клиниката по диализно лечение в УМБАЛ „Александровска”) с грамота и плакет за високи постижения и заслуги към нефрологията в България.

16.00 - Откриване на конференцията

проф. Е. Възелов (председател на НСДСБ) и проф. Е. Паскалев (председател на БНД)

16.10 - 16.20 Приветствие от проф. 3дравко Киряков(Почетен председател на НСДСБ)
16.20 - 16.40 Тридесет години лечение с ПАПД в България - проф. Евгений Възелов

16.40 - 17.00 Перспективи на лечението с перитонеална диализа в педиатричната практика - д-р П. Митева

17.00 - 17.20 „Преимущества на перитонеалната диализа при подготовка за бъбречна трансплантация" - проф. Е. Паскалев

17.20 - 17. 45 Дискусия по докладите и изказвания

17.45 - Закриване на конференцията

Коментари