Публикация

Снимки от Българо-руския симпозиум по ревматология, 10-12 април в Правец


Проф.Златимир Коларов изнася презентация, модератор е проф. Румен Стоилов.

Участник в симпозиума от Русия задава въпрос.

Проф. Стоилов (втори отляво) слуша докладите.

Срещи с колеги във фоайето.

Коментари