Публикация

Хоспис по европейски модел и стандарти

Колкото и да пропъждаме от ума си тази мисъл, в живота идват моменти, когато тежко болният човек (особено ако е и възрастен) не може без постоянно обгрижване.


Колкото и да пропъждаме от ума си тази мисъл, в живота идват моменти, когато тежко болният човек (особено ако е и възрастен) не може без постоянно обгрижване. За жалост нито здравната, нито социалната ни система са организирани така, че да посрещнат тази необходимост, и хиляди семейства изпадат в невероятно затруднение. Вече пета година Токуда хоспис полага усилия да запълни поне отчасти тази ниша - липсата на звена за долекуване, продължително поддържащо лечение на възрастни и хронично болни хора.

Докато ни развежда из уютните, отлично поддържани стаи, общи помещения, манипулационни, управителката на хосписа Румяна Лозева казва, че все повече се увеличават и пациентите с онкозаболявания, за които в определен момент е нужна компетентна медицинска грижа. След като се наложи като лидер в стационарната грижа за тежко болни в самото лечебно заведение, новите услуги на медиците от Токуда хоспис са насочени и към други групи нуждаещи се от помощ. Защото опитът през петте години потвърдил поговорката „У дома и стените помагат” - хората съвсем разбираемо предпочитат по възможност да се лекуват и да бъдат обгрижвани вкъщи. Липсата в това отношение е много голяма, семействата се лутат за информация, търсят медицински сестри, рехабилитатори, спасение „на парче”... Докато домашният патронаж, предлаган от Токуда хоспис, осигурява комплексно обгрижване, като пакетите в този вид услуга са гъвкави, могат да варират според нуждите на дадения пациент. Най-често става въпрос за медицински манипулации – вземане на кръв за изследване, поставяне на системи. „Често хората не знаят как да организират пространството в дома си, за да обгрижват по-лесно и по-добре своя близък - казва г-жа Лозева. – А ние можем да посъветваме, да свържем с фирми, които предлагат кислородни апарати, болнични легла, помощни средства. Ако пък пациентът е възрастен, живее сам, нуждае се от придружител до здравно заведение или друга институция, просто от компания, да поговори или да обсъди новините с някого, да му се почете книга, вестник - също може да разчита на нас за определен период през деня.”

Хосписът разполага с висококвалифициран персонал от медицински специалисти - сестри с богат опит в отделения за активно лечение, с операционни, реанимации, има отличен екип от рехабилитатори. Сред тях е и единственият в България специалист по специфични методики, който постига значителен напредък и подобрение при преживели инсулти, инфаркти, както и при пациенти с ампутации и протезиране.
Все повече работещи хора се възползват от друго ново предложение на Токуда хоспис – Дневния център, наричан още детска градина за възрастни. Той има амбицията да задоволи нуждата от социални контакти не само на възрастни хора, но и на всички, които по различни причини, най-вече поради инвалидизиране, са ограничени в общуването с външния свят. Близките им могат да ги заведат и в удобно според ангажиментите си време да ги вземат, обратно. Как преминава времето в Дневния център? Обичайно със занимания по интереси, разговори, много важна част от програмата е рехабилитацията, извършват се всички медицински манипулации. Тук, както и при домашния патронаж, специално внимание се отделя за стимулиране на пациентите за самопомощ. „Те не бива да забравят да се грижат за себе си”, казва г-жа Лозева. Месечният абонамент за дневния център е 600 лева, като включва освен заниманията, храна, рехабилитация, медицинска грижа. Абонаментът за домашна грижа предоставя помощ при тоалет, хранене, тоалет против декубитус, проследяване на жизнени показатели и т.н. - по два часа в работните дни. Тази услуга струва от порядъка на 200 лв. месечно, като има и еднократни цени в зависимост от нуждите на пациента.

Коментари