Публикация

Министър Желев поиска повече пари и контрол в здравеопазването

Според министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, докладът на „Отворено общество” за неформалните плащания в системата на здравеопазването е първият, който професионално очертава различията между „малка” и „голяма” корупция в здравеопазването и дава точна дефиниция на понятието „неформални плащания”...


Според министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, докладът на „Отворено общество” за неформалните плащания в системата на здравеопазването е първият, който професионално очертава различията между „малка” и „голяма” корупция в здравеопазването и дава точна дефиниция на понятието „неформални плащания”. Tова съобщиха от пресцентъра на здравното министерство.

На кръглата маса д-р Желев подчерта, че твърденията за милиард и половина лева неформални плащания са безпочвени, тъй като съгласно резултатите в изследването техният размер е 75 млн. лева.
Министърът очерта като много съществени в практически план изводите в доклада за източника на „малката корупция”, според която тя е средно 5 пъти по-ниска в болниците в сравнение с личните лекари.

Категорично беше изразено мнението за необходимостта от по-голям финансов ресурс в системата на здравеопазването, както и засилване на контрола.

Министър Желев заяви, че е необходимо в борбата с корупционните практики да бъдат ангажирани всички структури на гражданското общество, защото това е проблем, който засяга всеки гражданин на страната.

„Тук важна роля имат и браншовите организации в здравеопазването, които са призвани да утвърждават сред съсловието основните етични принципи на лекарската професия и да проявяват нетърпимост към нарушителите”, подчерта министър Желев.

Коментари