25.07
CredoWeb
CredoWeb
Компания

Икономическият и социален съвет ще представи становище за здравната стратегия

Икономическият и социален съвет ще представи позицията си по актуализирания проект на Националната здравна стратегия 2008 – 2013 г. Това ще стане в понеделник, 28 юли, от 10:30 часа в заседателната зала на консултативния орган.

Икономическият и социален съвет ще представи позицията си по актуализирания проект на Националната здравна стратегия 2008–2013 г. Това ще стане в понеделник, 28 юли, от 10:30 часа в заседателната зала на консултативния орган.

В пресконференцията ще участват доц. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, Васил Велев, д-р Константин Тренчев, Пламен Захариев - заместник-председатели, доц. д-р Желязко Христов, член на ИСС, докладчик по резолюцията.

Очаква се да присъства и министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Коментари