Публикация

Министър Желев предлага нова политика в здравеопазването

Необходима е нова политика в здравеопазването, която да се базира на програмно финансиране и бюджетиране.
Това заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев при представянето на позицията на Икономическия и социален съвет...


Необходима е нова политика в здравеопазването, която да се базира на програмно финансиране и бюджетиране.
Това заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев при представянето на позицията на Икономическия и социален съвет по актуализирания проект на Националната здравна стратегия 2008–2013 г.

Готова е програмата за наследствени, генетични и редки заболявания, за която са предвидени 20 млн. лева. За срок от 5 години програмата предвижда скрининг на всички бременни жени за откриване и предотвратяване на наследствените и редки болести при децата.

До средата на септември ще бъде готова програмата за онкоболните. За нея са предвидени 250 млн.лв., които ще бъдат отделени за техника и профилактика на рака на маточната шийка и рака на гърдата.
„За 10 години у нас умират жени, колкото е населението на средно голям град.” – посочи министър Желев.

По програмата за дентално здраве са предвидени 1,5 млн. лева.
Извън бюджета 80 млн. лева са осигурени от Световната здравна организация за СПИН-профилактика.

Всички програми ще бъдат управлявани от Министерството на здравеопазването, което ще ги разпределя по здравните заведения.

Все още няма яснота дали ще има демонополизация на Националната здравноосигурителна каса.
„За това предстои обществен дебат, но здравната вноска ще бъде увеличена с 2 процента и тези средства ще влязат в НЗОК.” – поясни д-р Евгений Желев.

До края на октомври ще бъде завършена националната здравна карта. Тя ще бъде задължителна и в нея ще бъдат заложени критерии, които здравните заведения ще бъдат задължени да изпълняват. Например, ако в едно отделение има по-малко от 400 раждания или 1000 операции годишно, то ще бъде закривано.

В проектобюджета за 2009 г., който беше обсъден от управляващата коалиция през уикенда в Банско, за здравеопазване са заложени 4,2 процента от брутния вътрешен продукт.


Коментари