Публикация

Маниакалната хигиена води до стомашни болести при децата

Децата, които се отглеждат в изрядно чисти домове, са изложени на по-голям риск от инфекция на чревния тракт.
Това показва изследване публикувано в изданието на Американското дружество па гастроентерология „Америкън джърнъл ъф гастроентероложди”...


Децата, които се отглеждат в изрядно чисти домове, са изложени на по-голям риск от инфекция на чревния тракт.

Това показва изследване, публикувано в изданието на Американското дружество по гастроентерология „Америкън джърнъл ъф гастроентероложди”.

Заболяването, което развиват децата, живеещи в стерилни условия, - IBD, спада към групата на хроничните чревни възпаления, предизвикващи болки в корема и диария.
Смята се, че тези състояния са резултат от свръхреакция, при която организмът наранява тъканта на собствения си чревен тракт.

Учените са изследвали възможността инфекцията да е обусловена от прекалено високата хигиена.

Т. нар. „хигиенна хипотеза” беше формулирана а първи път в края на 80-те години на миналия век като едно от обясненията за увеличаването на алергиите в развитите страни.
Теорията е, че когато в ранна възраст децата са изложени на малко вируси, бактерии и други микроорганизми, се увеличава рискът от неадекватна реакции от страна на тяхната имунна система.

Изследванията са доказали, че има по-малка вероятност за развитие на алергии при малките деца, които посещават детски градини и изложени в по-голяма степен на вируси и други микроорганизми, отколкото за техните връстници, които растат без деца около тях.

Екип от медицинския център “Хадаса” към университета в Ерусалим също е изследвал връзката между риска от чревни възпаления и хигиенните условия, при която се отглеждат децата. При проучването са отчетени и фактори като броя на децата в семейството и реда на тяхното раждане, дали семейството живее в град или на село.
Смята се, че условията за живот на село са по-малко хигиенични отколкото в града.

Учените са изследвали почти 400 хиляди тийнейджъри, като на 768 от тях е била поставена диагноза инфекция на чревния тракт /IBD/. При децата с по един брат или сестра рискът от заболяване се е оказал три пъти по-висок, отколкото при тези с 5 или повече братя и сестри. Установено е, че тийнейджърите, живеещи в градска среда, са с 38 процента по-застрашени от инфекции, отколкото техните връстници в селските райони.

Коментари