Публикация

Етикетите на слънцезащитната козметика може да са с некоректно съдържание

Некоректно етикирани козметични продукти срещу слънчево изгаряне са открили при проверки в търговските обекти инспектори от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве...


Некоректно етикирани козметични продукти срещу слънчево изгаряне са открили при проверки в търговските обекти инспектори от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

През периода 15.05.-31.06.2008 г. са извършени 2410 проверки в 2365 обекта за търговия с козметични продукти. При тях е установено, че 355 броя опаковки не отговарят на изискванията за етикетиране.

Най-често констатираните нарушения са наличие на продукти с етикети, посочващи слънцезащитен фактор по-нисък от 6, липсващо предупреждение, че козметичните средства не предоставят стопроцентова защита, както и съвети за предпазните мерки, които следва да се предприемат наред с употребата на слънцезащитна козметика.
Някои от продуктите не са придружени от инструкция за употреба, не е означена или е означена неправилно ефективността им.

При проверките са извършени 106 анализа по химични показатели и 148 – по микробиологични показатели на козметичните продукти.

За констатираните нарушения на действащото в момента законодателство инспекторите от РИОКОЗ са дали 136 предписания, съставили са 6 акта и са издали 88 заповеди за спиране на продажбата на козметични продукти.

Независимо от установените нарушения, изводът на инспекторите е, че продаваните у нас козметични продукти за защита от слънчевото лъчение са „безопасни при нормални и разумно предвидими условия на употреба”.


Коментари