Публикация

В Плевен организират профилактични прегледи на неосигурени лица

Регистрираните по закона за лечебните заведения в Плевенска област ДКЦ, МЦ, индивидуални практики, специализирани лечебни заведения могат да кандидатстват за мобилната лаборатория за профилактични прегледи на неосигурени лица.


Регистрираните по закона за лечебните заведения в Плевенска област ДКЦ, МЦ, индивидуални практики, специализирани лечебни заведения могат да кандидатстват за мобилната лаборатория за профилактични прегледи на неосигурени лица.

На лечебното заведение, което сключи договор с Районния център по здравеопазване, ще се предостави оборудваната мобилна лаборатория.
Срокът за изпълнение е 30 юни 2009 г.

Екипът трябва да се състои от лекар и медицинска сестра и трябва месечно да извършва 475 прегледа на неосигурените лица. Заплащането ще се осъществява след представяне на месечен отчет в РЦЗ.

Коментари