Публикация

Признаци за синдром на Даун са открити в стволови клетки

Международен изследователски екип е открил началното развитие на измененията, които водят до синдрома на Даун.
Според изследването, публикувано в American Journal of Human Genetics , промените в ембрионалните стволови клетки се причиняват от...


Международен изследователски екип е открил началното развитие на измененията, които водят до синдрома на Даун.
Според изследването, публикувано в American Journal of Human Genetics, промените в ембрионалните стволови клетки се причиняват от още един допълнителен хромозом 21/trisomy 21/. Той предизвиква верига от генетични промени в развиващия се ембрион.

Учените изследвали ембрионални стволови клетки от мишки, в които е бил заложен генетично допълнителен човешки хромозом 21.

Учените открили, че наличието на допълнителен хромозом 21 разстройва ключовия регулаторен ген, наречен REST, който пък от своя страна разстройва цели групи от други гени, контролиращи нормалното развитие в ембрионалните стволови клетки.

Изследователите се надяват, че тези резултати ще доведат до нови терапевтични подходи към бавното развитие, умственото изоставане, стареенето и регенерацията на мозъчните клетки, както и към болестта на Алцхаймер.

Коментари