Публикация

ЕС отпуска 353 000 лв. за участие на гражданското общество в здравната реформа

Скъсяването на дистанцията между пациентите и работещите в здравния сектор ще помогне за реформирането на здравната ни система...


<<[1><<Скъсяването на дистанцията между пациентите и работещите в здравния сектор ще помогне за реформирането на здравната ни система.
Това е и основната цел на проект на фондация “Електронно здравеопазване България”, по който се работи от началото на месеца.

Проектът “Повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество в сферата на здравеопазването” се финансира с 353 хиляди лева, а средствата се отпускат от оперативна програма “Административен капацитет“ чрез Европейския социален фонд, съобщиха от фондация “Електронно здравеопазване България”.

Предвижда се обучение на пациенти и служители на администрацията, което ще бъде организирано в 7 обучителни модула.
Предстои изграждането на две бази данни и изработването на информационен портал.

Към момента не е уточнено в детайли какво ще включва порталът, заявиха от фондацията.


Майя Любомирска

Коментари