Публикация

Проверките на НЗОК са установили близо 2700 медицински и финансови нарушения

Проверките на НЗОК през изминалите 8 месеца на годината са установили, че най-честите нарушения са несъответствие на договорената и оказаната на практика медицинска помощ, както и неспазване на...


Проверките на НЗОК през изминалите 8 месеца на годината са установили, че най-честите нарушения са несъответствие на договорената и оказаната на практика медицинска помощ, както и неспазване на установения ред за работа с документи по клинични пътеки.

Констатирано е също така приемане в болница на пациенти, чието състояние позволява да се лекуват в извънболнични условия или изписването на пациенти при минимален болничен престой, но при неповлияно състояние. Продължаване на лечението им става срещу заплащане, като в тези случаи им се казва, че НЗОК заплаща само за минималния болничен престой.

Контролните органи на касата са установили 20% по-голям брой случаи на неоснователно заплащане на потребителска такса от страна на здравноосигурени лица. Това нарушение е установено от 12 РЗОК, като най-много са случаите в София, Пловдив, Плевен, Шумен, Враца и Варна.

За осемте месеца на годината в РЗОК са подадени 101 жалби, а в НЗОК – 45.


Коментари