Публикация

Изследване сочи тестисите като източник на стволови клетки

Клетките от тестисите имат потенциал за нещо повече от досега известното предназначение на спермата – те биха могли да осигурят всички типове клетки в тялото.


Клетките от тестисите имат потенциал за нещо повече от досега известното предназначение на спермата – те биха могли да осигурят всички типове клетки в тялото.
Eксперименти, проведени от германски и британски учени, установиха, че от спермата могат да се получат стволови клетки със свойства, подобни на ембрионалните.

Проучването, публикувано в „Nature”, дава надежди, че по този път евентуално биха могли да се доставят „резервни тъкани” за други части на тялото.

В същото време изследователите подчертават, че е твърде рано за категорични изводи.

Всяка възможност взети от възрастен клетки да се трансформират в стволови и после в различни тъканни типове, предоствавя шанс от „персонализирано” лечение на пациента. Това означава, че получените мозъчни, костни или сърдечни клетки могат да бъдат инжектирани без опасения за отхвърляне от организма.

Коментари