Публикация

До 20 000 лв. глоба за фалшиви сигнали на телефон 112

Когато поради подвеждащо обаждане са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, санкцията ще бъде между 10 000 и 20 000 лева...


Глоба от 2000 до 5000 лева за подаване на неверни, заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ на телефон 112, предвижда законопроект за националната система за спешни повиквания, който беше приет на първо на днешното заседание на парламента.

Според законопроекта, предложен от правителството, когато са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, санкцията ще бъде между 10 000 и 20 000 лева, а при повторно нарушение ще се заплаща глоба в двоен размер.

Предвижда се също записите от обажданията на единния номер 112 да се пазят в срок до три години.

Другите национални телефонни номера - 150, 160 и 166, за приемане на спешни повиквания ще се използват паралелно с единния европейски номер. Министерският съвет, в срок една година от влизането в сила на закона, ще приеме решение за пренасочване на повикванията от тези телефонни номера към центровете „112”.

Коментари