Публикация

НЗОК прие проектобюджет върху 8% здравна вноска

За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 203 милиона лева, за специализирана извънболнична помощ – 154 милиона и 800 хил. лв., за болнична помощ - 1 милиард 47 милиона...


Общото събрание на Националната здравноосигурителна каса подкрепи проекта за бюджет за 2009 г., предложен от управителния съвет на институцията, съобщи НЗОК.

Общият размер на предвидените в него приходи и трансфери е 2 милиарда 268 милиона 947 хил. лв., като бюджетната прогноза е разработена с допускането за увеличение на здравноосигурителната вноска от 6 на 8 на сто.

Предвидените разходи и трансфери са в размер 2 милиарда 191 милиона 624 хиляди лева.

От тях за първична извънболнична медицинска помощ са предвидени
203 милиона лева, за специализирана извънболнична медицинска помощ – 154 милиона 800 хил. лв., за болнична помощ - 1 милиард 47 милиона 559 хиляди лева
За дентална помощ са заложени 91 милиона 363 хиляди лв., за медико-диагностични дейности – 66 милиона 828 хиляди лв., за лекарства и медицински изделия за домашно лечение – 330 милиона лв., за други здравноосигурителни плащания – 20 милиона лв.

Разходите за здравноосигурителни плащания могат да бъдат увеличавани допълнително със средствата от резерва на касата.

Националната здравноосигурителна каса ще търси възможности за увеличаване на средствата за профилактика и превантивно наблюдение в извънболничната помощ, увуряват от НЗОК.

В областта на болничната помощ се предвижда по-добре работещите и предпочитани от пациентите лечебни заведения да получават повече средства.

Общото събрание на касата прие декларация, в която се очертават проблемите в сферата и се правят препоръки за законодателни промени в областта на задължителното здравно осигуряване.
Декларацията ще бъде изпратена до министър-председателя, до Народното събрание и до министъра на здравеопазването.

От състава на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса бе освободен д-р Дечо Дечев по негова молба, поради преминаването му на друга длъжност. На негово място бе избрана Маргарита Христова.

Общото събрание на НЗОК обсъди и хода на преговорите за подготовка и сключване на Национален рамков договор за 2009 г. с представители на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.


Коментари