Публикация

Правителството гласува 22 млн. лв. за борба с редките болести

Министерският съвет прие Национална програма за редки болести 2009-2013 г. за изпълнението на която ще бъдат отпуснати над 22 млн.лева от държавния бюджет...


Министерският съвет прие Национална програма за редки болести (2009-2013 г.); за изпълнението на която ще бъдат отпуснати 22 103 098 лв. от държавния бюджет, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Програмата е насочена към осигуряване на навременна профилактика, диагностика, условия за оптимално лечение на пациенти с редки болести (генетични, вродени малформации и ненаследствени заболявания).

Приетата Национална програма за генетичните заболявания включва провеждане на епидемиологични изследвания, създаване на регистър на тези заболявания, обособяване и функциониране на национална мрежа от 6 информационно-референтни кабинета по редки болести.

Предвиждат се скринингови изследвания на всички бременни жени и всички новородени.
Програмата ще се изпълнява в университетските генетични лаборатории в София, Плевен, Пловдив, Варна, Стара Загора.


Коментари