Публикация

Абортът е заплаха и за психическото здраве

Нови научни доказателства за причинната връзка между абортите и риска от психически заболявания.


Две проучвания , публикувани тази седмица в British Journal of Psychiatry и Journal of Psychiatric Research, привеждат нови научни доказателства за причинната връзка между абортите и риска от психически заболявания.

Според експертите, тези нови резултати разбиват мита за безобидността на аборта от психологическа гледна точка и поставят въпроса за добрата информираност на пациентките.

Жените, които взимат решение да направят аборт, трябва да знаят какви рискове за психическото си здраве поемат." }-->

Коментари