Публикация

Носталгията влияе добре на психическото здраве

В миналото носталгията е възприемана като болест, според нови проучвания тя се отразява благоприятно на психиката.


Хората, които изпитват носталгия, имат по-висока самооценка.
Според материали за въздействието на носталгията върху човешката психика, публикувани в сп. Current Directions in Psychological Science, любовта към далечната родина се отразява по-скоро позитивно.

През 17-18 в. учените от Европа и Америка описвали носталгията като болест, чиито симптоми са безпричинен плач, аритмия, безапетитие.
През миналия век носталгията се възприема като психиатричен проблем, изразяващ се с безсъние, постоянна тревожност и депресия. Смята се, че е характерна за конкретни социални групи - емигранти, студенти-първокурсници, напуснали родното си място.

Според последните научни изследвания носталгията може да сложи положителен отпечатък върху психическото здраве - изпитващите носталгия имат по-висока самооценка, заредени са с оптимизъм за бъдещето и чувството им за сигурност е по-изразено.

Проучването установило също така, че самотните хора, страдащи от носталгия, понасят по-лесно изолацията.
От друга страна, именно самотата може да предизвика появата на носталгично настроение.


Коментари