Публикация

БЛС насрочи събор в Сандански от 18 до 21 януари

Дневният ред на форума включва отчети на председателя, на контролната комисия, на комисията по професионална етика, финансов отчет за периода 2005-2008 г., както и избор на нови ръководни органи...


Редовният отчетно-изборен събор на Българския лекарски съюз ще се проведе между 18 и 21 януари 2009 г. в Сандански, съобщиха от пресцентъра на съсловната организация.

Дневният ред на форума включва отчети на председателя, на контролната комисия, на комисията по професионална етика, финансов отчет за периода 2005-2008 г., както и избор на нови ръководни органи.

От БЛС уточняват, че всички председатели на регионални колегии, които имат финансови задължения, трябва да ги уредят най-късно до 23 декември. Делегатите от колегиите, които не са превели дължимия членски внос за 2008 г. в срок, няма да имат право на глас.

Ръководството на лекарската организация настоява председателите на районни колегии да внесат утвърдената документация за проведените общи събрания в деловодството на УС на БЛС в срок до 23 декември.

До тази дата районните колегии трябва да предоставят и списъци на делегатите, които ще присъстват на събора.Коментари