Публикация

Открива се сектор по компютърна томография в МБАЛ-Самоков

В Отделението по образна диагностика на МБАЛ-Самоков днес се открива сектор по компютърна томография...


В Отделението по образна диагностика на МБАЛ-Самоков днес се открива сектор по компютърна томография, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Отделението е едно от основните звена в болницата за извършване на качествена диагностика. В него се правят графични, скопични и контрастни изследвания на всички органи.

Годишно се обслужват около 7000 пациенти.
В Отделението по образна диагностика работят трима лекари, петима рентгенови лаборанти и един санитар.Коментари