Публикация

Заработи консултативният съвет за редки болести

Той ще реализира дейностите по Националната програма по редки болести 2009 – 2013 г., в която са предвидени над 22 млн. лв. за комплексна политика по...


Националният консултативен съвет за редки болести към министъра на здравеопазването се събра на първо заседание.

Той ще реализира дейностите по Националната програма по редки болести 2009 – 2013 г., в която са предвидени над 22 млн. лв. за комплексна политика по отношение на редките болести – генетични, вродени малформации и наследствени заболявания.
По всяко водещо направление в програмата ще се изградят и експертни групи, в които ще бъдат включени и европейски експерти, съобщи МЗ.

Основен приоритет в програмата е оказване подкрепа и сътрудничество с НПО и асоциации на пациентите с редки болести и тясно сътрудничество със страните от Европейския съюз и с Експертната група по редки болести към Департамента за обществено здраве и защита на потребителите на Европейската комисия.

Коментари