Публикация

Готви се правилник на фонда за асистирана репродукция

Работна група към МЗ днес е провела първо заседание, на което е бил обсъден проект за правилник на център „Фонд за асистирана репродукция”.


Работна група към Министерството на здравеопазването проведе първо заседание, на което е бил обсъден проект за правилник на център „Фонд за асистирана репродукция”.

Целта е да се бъдат стриктно установени процедурите и критериите, според които ще бъдат изразходвани отпуснатите от правителството средства в размер на 10 млн. лв, съобщи Министерството на здравеопазването.

Фондът ще се управлява от център с директор, назначаван от министъра на здравеопазването. Към него ще функционира Обществен съвет от представители на неправителствени организации и изтъкнати медицински специалисти в областта на асистираната репродукция, акушерството и гинекологията.

Освен да осигурява прозрачност и контрол, Общественият съвет ще изработва, актуализира и оповестява принципи и правила, въз основа на които ще се набират и изразходват средствата за дейността на фонда.

Съветът ще разглежда и ще се произнася по заявленията за организационно и финансово подпомагане на асистираната репродукция.
Коментари