Публикация

Пиезокристалите - начало на нова технология в микрохирургията

Създаден са миниатюрен микромотор, откриващи възможност за конструирането на медицински роботи, способни да се придвижват дори в кръвоносните съдове на мозъка...


Създаден e миниатюрен микромотор, откриващ възможност за конструирането на медицински роботи, способни да се придвижват дори в кръвоносните съдове на мозъка. Досега лекарите не разполагаха с възможности за прилагане на ендоскопски методи при съдове с толкова малки размери.

Според публикация в сп. Journal of Micromechanics and Microengineering, прототипът е с размери около една четвърт от милиметъра.

В последните години различни научни екипи експериментираха с т.нар. пиезоелектрически материали – основно кристали, които се свиват и разширяват в зависимост от електрическото напрежение.

През миналата 2008 г. професор Джеймс Френд от университета „Монаш” в Австралия съобщи за създаването на микромотор с големина на кристалче от готварска сол.

Изследванията продължават, за да се установи дали подобен миниатюрен двигател ще може да функционира в реални условия.
Микромоторите са с принципно нова линейна конструкция, която е заимствана от строежа на някои бактерии.Коментари