Публикация

Биомаркер ще улесни ранната диагноза при рак на бъбреците

Американски учени откриха биомаркер, който може да помогне при ранното диагностициране на бъбречен карцином....


Мащабно проучване на генетичните системи при плодовите мушици е довело до откриването на биомаркер за човешкия бъбречноклетъчен карцином (най-честата форма на рак на бъбреците).

Екип от Чикагския университет е установил, че 99% от SPOP (въпросния биомаркер) се произвеждат от клетките на бъбречния карцином, но не и от здрава бъбречна тъкан.

Откритието, публикувано в Science , предлага нов инструмент за по-бърза диагностика. Лекарите биха могли да използват нивата на SPOP, за да потвърдят или отхвърлят диагнозата.
Биомаркерът може да помогне и при откриването на началната точка, от която е тръгнал даден тумор.Коментари