Публикация

Център за деца с увреждания ще бъде открит в с.Бузовград

Дневен център за деца с увреждания до 7-годишна възраст ще бъде създаден в с.Бузовград. В него ще се предоставят медицински, социални и образователни услуги...


Дневен център за деца с увреждания до 7-годишна възраст ще бъде създаден в с. Бузовград.
В него ще се предоставят медицински, социални и образователни услуги за децата и техните семейства от Казанлък и региона.

Центърът ще бъде разположен в Дома за медико-социални грижи за деца „Мария Луиза” в селото. В него ще работи екип от лекар, две медицински сестри и три детегледачки, психолог, логопед, рехабилитатор, педагог и шофьор. Персоналът ще премине петдневен практически курс на обучение.

Проектът, финансиран по програма ФАР, е на стойност над 115 хил.евро. Всички услуги за децата и семейства им ще бъдат напълно безплатни.

Дневният център ще предоставя комплекс от услуги. Главната цел на проекта е да помогне на децата от специализираните институции по-лесно да се реинтегрират отново в семействата си, като по този начин се предотврати изоставянето им.Коментари