Публикация

УМБАЛ „Александровска” с уникален апарат за диагностика

Апаратът, който е инсталиран в Централната лаборатория по нуклеарна медицина, е на стойност 1,2 млн. лв.


Уникалният апарат за мултимодална функционална и морфологична диагностика е инсталиран в Централната лаборатория по нуклеарна медицина в лечебното заведение и е на стойност 1,2 млн. лв., осигурени от здравното министерство.

Той представлява съчетание на томографска гама-камера с компютър-томограф.

С него е възможно едновременно да се диагностицират ранните функционални изменения в органите, както и да се онагледят структурни промени.

Изследванията намират приложения в много области на медицината и преди всичко в кардиологията, онкологията, хирургията, ендокринологията, ортопедията, пулмологията, неврологията и неврохирургията, нефрологията, урологията и др.

Коментари