Публикация

Заработи националният здравен портал

В него могат да се правят справки за различни медицински услуги и регистри, за видовете лечебни заведения...


Днес заработи националният здравен портал. Първите потребители на модерната онлайн версия, заместваща традиционните хартиени здравни картони, ще са 40 000 държавни служители. След оценка на ефективността на системата тя ще бъде разширена за всички здравноосигурени граждани, съобщи Министерството на здравеопазването.

Националният здравен портал е достъпен на интернет адрес: www.zdravenportal.bg. В него могат да се правят справки за различни медицински услуги и регистри, за видовете лечебни заведения. Той съдържа също и пълен набор от нормативни и други документи, използвани в лекарската практика.

В портала ще бъдат помествани актуални новини от медицината и връзки с други сайтове на здравна тематика.

За реализирането на проекта „Национален здравен портал и личен електронен здравен запис за 40 000 служители от държавната администрация” са изразходвани 1,2 млн. лв. без ДДС, осигурени от Министерството на здравеопазването и Министерството на държавната администрация.


Коментари