Публикация

В семейство с двама родители децата са по-уравновесени

За да получат обективна картина, психолози от университета в Охайо проучили измененията в агресивните нагласи и другите форми на поведенчески проблеми при...


Децата, отглеждани от двамата родители, са по-защитени от евентуални проблеми с поведението и съсредоточаването на вниманието.

За да получат обективна картина, американски психолози от университета в Охайо проучили измененията в агресивните нагласи и другите форми на поведенчески проблеми при 4-5-годишни деца от 92 семейства.
Те анкетирали също родителите, гледачките, педагозите в детските градини.

Резултатите показали недвусмислено, че възпитаваните в пълноценно семейство от двама родители деца имат много по-нисък риск от поведенчески и емоционални проблеми.

Коментари