Публикация

Служител от МДААР е първият пациент с електронен амбулаторен картон

Първият електронен личен амбулаторен картон беше попълнен днес пред журналисти от д-р Виолета Шиманова...


Първият електронен личен амбулаторен картон беше попълнен днес пред журналисти от д-р Виолета Шиманова, общопрактикуващ лекар в бившата 14-а поликлиника в София.

В него бяха въведени медицински данни за Юрий Алкалай, директор на дирекция „Електронно правителство” в Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР).

Подготвени са данните на още 100 пациенти, които ще разполагат с електронни лични амбулаторни картони.

Първите у нас електронни картони се разработват съвместно от МДААР и Министерството на здравеопазването в рамките на проект за национален здравен портал и запис на здравна информация за 40 хиляди държавни служители.

„Електронният формат на картона е изключително полезен, както за пациента, така и за нас лекарите. Имаме пълен поглед върху цялата пациентска информация. Лесно можем да открием нужните ни данни или да консултираме от разстояние.” – коментира д-р Шиманова.

Към електронния картон могат да се добавят болнични листове, рецепти за лекарства, реимбурсирани от НЗОК, лабораторни резултати, също и образна диагностика – ЕКГ, рентгенова снимка или ядрено-магнитен резонанс.

При смяна на семейния лекар информацията за конкретния пациент се запазва в системата.

Коментари