Публикация

Профилактичният преглед ще отчита и психичния статус

Общопрактикуващите медици трябва да обучават жените да се самоизследват за изменения в млечните жлези...


Профилактичният преглед на здравноосигурените лица над 18-годишна възраст ще отчита цялостното състояние на пациента, включително психичния му статус, съобщиха от НЗОК.

Представители на Националната здравноосигурителна каса и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изработиха съвместно указания за работата на семейните лекари във връзка с изискването при профилактичните прегледи да се попълват анкетни карти, както и да се извършват 4 прегледа годишно на хората с хронични заболявания.

Общопрактикуващите медици трябва да обучават жените да се самоизследват за изменения в млечните жлези.

Задължително ще се назначават лабораторни изследвания на общия холестерол, HDL-холестерола, триглицериди и кръвната захар.

Анкетната карта за профилактичния преглед ще съдържа въпроси за фамилна обремененост на пациентите, наднормено тегло, употреба на цигари и алкохол. Попълването й има за цел да се формират рискови групи за най-разпространените заболявания, каквито са сърдечно-съдовите, захарният диабет и злокачествените образувания.

На диспансерно наблюдение подлежат всички пациенти с хронични заболявания, определени в Наредба №40 на Министерството на здравеопазването.
Отказът от диспансеризация при общопрактикуващия лекар се отразява в амбулаторния лист, като пациентът удостоверява това чрез подписа си.
В този случай той губи правото при закупуване на лекарства за съответното заболяване те да бъдат реимбурсирани от НЗОК.

Интервалът между четирите прегледа се определя от общопрактикуващия лекар. Ако пациентът не се яви на някой от тях, то този преглед не се заплаща, като на личния лекар не се налагат санкция за неявяването на пациента.


Коментари