Публикация

Безплатни телефонни консултации за дислексията

Cпециалисти отговарят на въпроси, свързани с дислексията, на номер 0 800 13 759...


От днес работи безплатна телефонна линия, на която специалисти отговарят на въпроси, свързани с дислексията.

„На номер 0 800 13 759 всеки може да получи информация и съвет.” – заявиха пред health.bg от експерния екип.

Линията се обслужва от специалисти от Първия национален център по дислексия в страната, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 15:00 до 17:30 часа.

Инициативата е част от тригодишната кампания „Ателието на Леонардо”, която БТК и центърът по дислексия започнаха през ноември 2008 г. Целта е да се повиши информираността на родителите и учителите и да им се предостави подкрепа при работата с ученици, страдащи от това нарушение.

Дислексията не е болест или увреждане.
Тя представлява нарушение, което оказва влияние върху развитието на способности, свързани с четенето, писането, смятането. Характеризира се с понижена концентрация и мотивация, за сметка на силно развити творчески заложби и креативност.
Около 10 на сто от населението на Земята страда от дислексия, а за България официалният процент е 18.

Неформално проучване на организаторите показва, че голям процент от българските майки не знаят за проявите на състоянието дислексия, нито към кого да се обърнат за помощ, когато имат съмнение, че детето има подобен проблем.

Често тези деца са смятани за мързеливи, разсеяни и изоставащи и не получават подкрепа в семейството и училището си.


Коментари