Публикация

ЕС финансира борбата с болестта


 На 14 юли в клиниката по хирургия на МБАЛ "Царица Йоанна" се състоя предварителна среща за учредяване на център "Breast Unit" в България. Присъстваха български онколози, специализирани в различни методи на лечение на рака на млечната жлеза.

Инициатори на срещата бяха д-р Петър Велев, управител на "Екофарм", специалистите от Международния онкологичен консултативен център (МОКЦ) в София и доц. Бойко Коруков, изпълнителен директор на МБАЛ "Царица Йоанна". В срещата участваха още д-р Роберто Дженари, световноизвестен специалист по лечение на рака на гърдата и един от инициаторите за учредяване на "Breast Unit" центрове в Европа, и Яконияни, директор на "Ехате сопзиШпд", Швейцария - консултантска фирма по здравен мениджмънт.

Проектът "Breast Unit", който се финансира от фондовете на ЕС, обединява усилията на хирурзи, радиолози, патолози, лъчетерапевти, психолози. Целта е всички здравни услуги, свързани с лечението на рака на гърдата - от прегледа и диагностицирането, през операцията, до последващите лъчелечение и химиотерапия, да се извършват на едно място. Проектът предвижда изграждането на европейска мрежа от такива центрове.

Първият център в България - в МБАЛ "Царица Йоанна", се очаква да заработи не по-рано от октомври. Планирано е създаването на подобни такива в Медицински университет в Плевен, в Онкологичен диспансер в Шумен и др., общо 15-20 на брой.

Всички те ще работят на функционален принцип като се използва съответната болнична база.

Коментари