Публикация

Как да се предпазим от новите грипни вируси

Ст.н.с II ст. Росица Коцева дм , н.с II ст. Таня Хаджиолова дб, Слава Павлова дм


В момента грипът е добре познат от епидемиологичен аспект. Известно е, че се причинява от три типа грипни вируси - А, В и С.

Грипният вирус тип А е отговорен за големите епидемии и пандемии и засяга всички възрастови групи от населението.

Тип В предизвиква ограничени епидемични взривове главно сред млади хора, а тип С почти няма епидемично значение и причинява спорадични заболявания.

Единствено грипните вируси от тип А могат да се променят “драматично” в антигенно отношение. Резултатът е появата на новите пандемични грипни вируси, съдържащи качествено нов подтип хемаглутинин и/или невраминидаза.

Последната грипна пандемия бе регистрирана през 1968 г. и не е изключено нов пандемичен грипен вирус да възникне в най-скоро време, имайки предвид разпространението на птичия подтип А/Н5N1/ в световен мащаб.

Грипните вируси се променят и незначително, което води до почти ежегодна поява на нови епидемични антигенни варианти от тип А и В. През сезона 2007/2008 г. в Северното полукълбо се очакват да циркулират нови представители и на трите грипни вируса, а именно: A/Solomon Islands/3/2006 - подтип А (H1N1), A/Brisbane/10/2007-подтип А(H3N2) и B/Florida/4/2006.

Съвременната ваксинопрофилактика на грипа се осъществява с регламентирани от Световната здравна организация инактивирани (убити) грипни ваксини, които са трикомпонентни лицензирани препарати за парентерално приложение на хора.

Независимо от факта, че само един от очакваните щамове е включен в състава на актуалната противогрипна ваксина, се счита че имунизираните с нея ще бъдат защитени от тежко протичащо грипно заболяване, тъй като изменчивостта на вирусите е незначителна.

В света успешно се прилагат четири лицензирани химиопрепарата от два класа според механизма на действието им върху размножението на грипните вируси:

А) М2 инхибитори - амантадин и римантадин хидрохлорид
Б) инхибитори на невраминидазата – занамивир и озелтамивир.

В България има три от посочените - римантадин хидрохлорид, озелтамивир и занамивир.

Римантадин хидрохлорид се прилага успешно от дълги години, от началото на циркулацията на подтип А (Н3N2), докато озелтамивир и занамивир са сравнително нови препарати.

Антивирусните препарати имат приоритет за профилактика на високорисковите групи лица, при които са налице противопоказания за приложение на грипни ваксини.

Тези препарати са от голямо значение и при лица, работещи във вирусологични лаборатории и болнични заведения, при които има опасност за разпространение на инфекция от силно вирулентни грипни вируси.

Терапевтичното им приложение включва индивиди с неусложнен грип, не по-късно от 48 часа от началото на заболяването.

Ефективна профилактика на грипа може да се постигне и с комбинирано приложение на грипна ваксина и химиопрепарати. За профилактика на инфекции, причинени от респираторни агенти, се обръща внимание и на употребата на имуностимулатори, антиоксиданти, поливитамини и др.

Желателно е приложението на противогрипни ваксини и препарати да става след консултация с лекуващия лекар, тъй като съществуват някои противопоказания за употребата им.

" }-->

Коментари