Публикация

Враг ли е безжичната мрежа?


Този въпрос става все по-актуален и дори измества дебатите около вредите и ползите от мобилните телефони.

В технологията на wi-fi се използват радиовълни с много ниска интензивност и ниво на радиация.

По дължина вълните са аналогични на тези в битовите микровълнови печки. Някои учени твърдят, че ниската радиация действа на нивото на хромозомите в човешкия организъм.

Научни центрове, които се занимават с изследвания върху влиянието на електромагнитното лъчение, потвърждават съществуването на т.нар. синдром на микровълните.

Симптомите му са неразположение, мигрени, депресии, проблеми със сърдечната дейност.

Френски учени например съобщиха, че имат достатъчно данни за синдрома на микровълните, към който някои хора са чувствителни, а други – не.

Във Великобритания, където безжичната мрежа е покрила почти 100% от острова, се води бурен обществен дебат дали да не бъде забранен безжичният Интернет в училищата и болниците, докато не бъде доказано безспорно, че е безвреден.

Коментари