Публикация

Европейският парламент прие решение за действия при ситуации, свързани с епидемии и трансгранични зарази

Днес Европейският парламент гласува решение за сериозните трансгранични заплахи за здравето. То регламентира осъществяването на извънредни мерки при кризисни ситуации. В негова подкрепа комисарят на ЕС по въпросите на здравеопазването Тонио Борг заяви:

„Днешното гласуване бележи важен напредък по отношение на здравната сигурност в ЕС. Поздравявам и благодаря на докладчика г-н Парньо, на докладчиците „в сянка“ и на всички членове на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за тяхната работа. Отправям благодарности и към датското, кипърското и ирландското председателство на Съвета, които работиха усилено заедно с Европейския парламент и Комисията за постигане на споразумение за законодателство на ЕС, което ще помогне да защитим нашите граждани от множество трансгранични заплахи за здравето.

Много от нас – граждани, здравни работници, създатели на политики - следят внимателно новите здравни заплахи – независимо дали става дума за нов щам на птичия грип A (H7N9), за коронавируса на близкоизточния респираторен синдром или за пренасяне чрез храната на болести като епидемия от e.Coli. Освен това по-бавно разпространяващи се заплахи като антимикробна резистентност или възможността да се получи инфекция при престой в здравно заведение също крият риск за здравето на гражданите. Гражданите на ЕС трябва да бъдат сигурни, че е налице силна и координирана реакция при кризи, която ги защитава.

Точно това е целта на приетото днес решение. Хората в Европа ще бъдат по-добре защитени от широк кръг заплахи за здравето чрез засилване на планирането на подготвеността и координация на равнище ЕС във връзка със сериозни трансгранични заплахи, причинени от заразни болести, химически, биологични и екологични фактори. Едно от най-важните постижения на Решението е, че с него се определя законова база за координация на доброволните съвместни доставки на ваксини и лекарства на равнище ЕС. Ще започнем доставките на ваксини срещу пандемии: страните членки, участващи в този процес, ще могат да предоставят ваксини на своите граждани при по-добри условия, отколкото в миналото.

Решението също така укрепва правомощията на Европейския съюз в случай на извънредна ситуация в сферата на общественото здраве: то позволява на ЕС да декларира на своята територия извънредна ситуация в сферата на общественото здраве, за да бъдат задействани мерки в рамките на неговото фармацевтично законодателство, така че доставката на ваксини и лекарства да се ускори. Този ясен мандат на Комитета за здравна сигурност да координира реакцията на рисковете и кризите, включително комуникацията по време на криза, означава, че координацията на извънредните положения в сферата на общественото здраве ще се подобри още повече“.

Пълният текст на съобщението на английски език четете тук.

Коментари