Публикация

Удължават се сроковете за включване на медицински изделия в списъка на ИАЛ

Предприети са мерки за недопускане липсата на медицински изделия, заплащани с публични средства


Правителството удължи с една година сроковете за попълване на списъка с медицински изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата, както и сроковете, след които здравната каса, здравното министерство, социалното министерство и лечебните заведения са задължени да договарят само медицински изделия, включени в този списък, съобщава правителствената служба.
 
Промяната беше направена в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по предложение на здравния и на социалния министър. Оказа се, че голяма част от медицинските изделия, пуснати на пазара, не са заявени за включване в него в установения срок.

Целта на промяната е да не се допусне липсата на медицински изделия за пациентите поради административно-организационни затруднения, произтичащи от непълноти в списъка, поддържан от ИАЛ.


" }-->

Коментари