Публикация

Преразпределят незаетите места за специализанти

В прикачените файлове има подробна информация.


Издадена е Заповед № РД – 21-2/08.08.2013 на Министъра на здравеопазването, с която се преразпределят по обучаващи институции и по специалности местата за специализанти, незаети след проведеното класиране, става ясно от съобщение на сайта на сдружението на общопрактикуващите лекари (nsoplb.com). В момента тече срокът за подаване на документи за зачисляване за специализация. Приложението с незаетите бройки по видове и по институти  е в прикачения файл. Следващият файл съдържа обява на МУ - Варна с информация за конкурса за зачисляване за специалност.


" }-->

Коментари