Публикация

НЗОК отпуска допълнителни средства за направления

Сумата е над 707 000 лв.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е отпуснала допълнително над 707 00 лв. за медицински направления, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Няма наложени ограничения в броя на ползваните от пациентите бланки за преглед в рамките на една календарна година. Джипито или специалистът обаче са тези, които преценяват в кои случаи е необходимо издаване на направление съобразно състоянието на здравноосигурените пациенти.

Направленията за високоспециализираните медицински изследвания като ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и компютърна аксиална или спирална томография (скенер) важат в рамките на 30 календарни дни и се извършват от лекар-специалист от извънболничната помощ.

За целта е необходимо медикът да подготви и представи в Регионалната здравноосигурителна каса (РЗОК) аргументирана молба за извършване на изследването с документация, установяваща необходимостта от него.

Директорът на РЗОК може да разреши или откаже извършването на назначеното изследване. За компютърната аксиална или спирална томография(скенер) не е необходимо разрешение от шефа на РЗОК.


" }-->

Коментари