Публикация

НЗОК отблокира 269 млн. лв. от резерва си за покриване на разходите на болниците

Разпределението на средствата ще бъде изготвено по предложение на директорите от РЗОК


Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) взе решение за освобождаване на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи, които са в размер на 269 033 000 лв.

От тях  23 000 000 лв. ще бъдат насочени към плащания за болнична помощ, извършена през август, съобщи институцията.

С останалите 246 033 000 лв. ще бъдат осигурени средства за болниците през последното тримесечие на годината. Конкретното разпределение по лечебни заведения ще бъде изготвено по предложения на директорите на районните здравноосигурителни каси, след което ще бъде утвърдено от Надзорния съвет на НЗОК.

Поради сериозен дефицит в бюджета на касата Надзорният съвет не прие предложението през тази година да бъде включен допълнителен лекарствен продукт за диагнозата „Злокачествено новообразувание на млечната жлеза”. Решено бе да се търси възможност за това при преговорите за новия Национален рамков договор.
Към момента за тази диагноза е осигурено съвременно лечение с таргетна терапия, прилагана в болничната помощ, както и с хормонозаместваща терапия при домашно лечение, изтъкват от касата.

На заседанието днес е приет и проект на Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, прилагани в болничната и в извънболничната помощ. Проектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на касата, а предложения и становища по него могат да се предоставят в 14-дневен срок от публикуването.


Коментари