Публикация

Предлагат се текстове в закона за бюджета на НЗОК, свързани с недопускане на преразходи

МЗ е изненадано от негативните реакции за проекта.


В становище на МЗ за Проект на Закона за бюджет на НЗОК за 2014 г. е предложено: „Предлагаме да се обмисли възможността да се добавят текстове, свързани с недопускане на преразходи и стриктно спазване на бюджетната дисциплина.“

Този текст не засяга по никакъв начин възможността за искане на актуализация на бюджета на НЗОК. Той напомня, че трябва да се спазва стриктна бюджетна дисциплина и от НЗОК - както с това се съобразяват всички институции, разполагащи с публични средства. МЗ напомня, че в Проекта, който днес Надзорният съвет е обсъждал, бюджетът на НЗОК е увеличен с 104 млн. лв. Също така в следствие на преизпълнение на приходната част на бюджета за 2013 г. се очаква възможност Надзорният съвет да разпредели допълнителни средства за здравноосигурителни плащания.

Министерство на здравеопазването е изненадано от негативните реакции на някои пациентски организации след огромните усилия, които положиха д-р Таня Андреева и д-р Румяна Тодорова, за да стане този проектобюджет факт.


Коментари