Публикация

Становище по законопроекта за бюджет на НЗОК

Буди недоумение защо, когато се твърди, че няма средства, отново се предприема вече прилагания популистки ход да се намали потребителската такса на пенсионерите на 1 лев.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

по Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 302-01-35, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.

1. В чл. 1, ал. 1, ред 5, числото „14 500” се замени с „30 500”.

Мотиви:

Буди недоумение защо, когато се твърди, че няма средства, отново се предприема вече прилагания популистки ход да се намали т.нар. потребителска такса на пенсионерите на 1 лев. Предвидените за компенсация допълнителни трансфери от 8 млн. лв. са равностойността на 4 млн. прегледа, а в първичната и специализираната медицинска помощ се извършват значително повече прегледи на пенсионери, т.е., парите няма да стигнат. Предлагаме, ако предложението за отпадане намалението на таксата все пак не се приеме, сумата по тези плащания да се увеличи тройно, за да покрие необходимите плащания в пълен размер и срок /ангажимент на правителството/.

Пълният текст - във файла по-долу.

Коментари