Публикация

Още 33,5 млн. лв. от преизпълнение на здравни вноски отиват за болниците

Изплатените през декември суми гарантират изплащането на възнагражденията на работещите в болниците.


През месец декември 2013 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е заплатила 136 422 345 лв. за дейност на лечебните заведения за болнична медицинска помощ. Сумата гарантира изплащането на възнагражденията на работещите в болниците. Няма причина ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ да бавят заплатите на служителите си.

За месец октомври 2012 г. касата е заплатила на болниците 136 142 352 лв., а за същия месец тази година лечебните заведения за болнична помощ са отчели дейност за 157 018 872 лв. През ноември миналата година болниците са получили от НЗОК 134 282 332 лв., докато заявените средства за 2013 г. са в размер на 156 768 462 лв.

Всички дейности от извънболничната медицинска помощ за месец ноември т.г. са напълно изплатени от касата.

Както вече бе съобщено, НЗОК насочва още 1 033 080 лв. от икономии за заплащане на дейност на болниците, катосредствата са от „свиване“ на инвестиционната програма на институцията за 2013 г., по параграф „Придобиване на нефинансови активи“ (закупуване на компютри, хардуер, програми и т.н.).

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Бойко Атанасов отчете пред Надзорния съвет на НЗОК допълнително преизпълнение на събираемостта от здравноосигурителни вноски за 2013 г. в размер на 33 567 881 лв, които ще бъдат насочени за заплащане на дейност в болничната медицинска помощ за тази година.

Коментари