Публикация

НЗОК предлага национално отговорно решение за лекарствата на недоносените деца

Касата изразява несъгласие за изрично включването в Наредбата на медикамента за провеждане на профилактика на повече деца, родени с ниско тегло


Във връзка с пресконференция, организирана от фондация „Нашите недоносени деца“ и проведена днес (09.01.2014 г.) в БТА, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира следното:

На 09.12.2013 г. касата е изпратила становище до министъра на здравеопазването – д-р Таня Андреева, в отговор на писма от Министерството на здравеопазването (МЗ) с предложения за промяна в Наредба №38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, напълно или частично, и въз основа на Становище на касата от 25.11.2013 г. за включване на препарат за профилактика на недоносени деца в Наредба 38 на МЗ. В становището НЗОК изразява несъгласие за изрично включването в Наредбата на медикамента за провеждане на профилактика на повече деца, родени с ниско тегло, поради следните причини:

НЗОК заплаща приложението на препарат за провеждане на профилактика на дихателните пътища, предизвикани от респираторно - синцитиален вирус (RSV) за 5 месеца през есенно-зимния период, на база на утвърдени Изисквания на НЗОК, разработени съвместно с националния консултант по неонатология – доц. Ралица Георгиева.

В периода октомври 2011 г. – март 2012 г. препаратът е приложен на 221 кърмачета и деца, като касата е заплатила сумата от 1 978 212 лв. Направен е анализ на извършената профилактика. Данните показват, че 206 от децата са били хоспитализирани, като за болничното им лечение НЗОК е заплатила 1 179 181 лв. Отчетени са профилактични и диспансерни прегледи само при 10 от кърмачетата и децата.

В периода октомври 2012 г. – март 2013 г. е осигурен препарат за 297 кърмачета и деца и е заплатена сумата от 3 924 321 лв. Анализът показва, че при 166 от профилактираните деца се е наложило болнично лечение, за което са заплатени 1 780 976 лв. и диспансерни прегледа при 41 кърмачета и деца. Вероятно причината за липсата на ефективно диспансерно наблюдение е неравномерното разпределение на детските пулмолози в страната и кърмачетата се проследяват от неонатолозите в болниците. Изложените данни показват, че не може да се регламентира контрол на отпуснатите и приложени количества от лекарствения продукт.

Друг съществен проблем при прилагането на препарата е, че не може да се прогнозира развитието на едно кърмаче и как то ще наддаде на тегло за 5 месеца, което е важно за прилагането на препарата, тъй като неговото количество се изчислява на кг/т за целия период. Отпусканите количества са прогнозни и при промяна на нуждите се налагат корекции на количествата флакони при кърмачета с по-бързи темпове на увеличение на теглото и анулиране на действащите протоколи.

За есенно-зимния период на 2012 -2013 г. е утвърдено лечението на 323 кърмачета и деца с 3957 опаковки на стойност 4 384 831 лв. Към момента касата осигурява сезонната профилактика (октомври 2013 г. – март 2014 г.) на 363 кърмачета и деца, за което ще заплати 4 500 000 лв.

На база на мненията на националния консултант по неонатология - доц. Ралица Георгиева, на проф. Боряна Слънчева – завеждащ неонатологичното отделение в СБАЛАГ „Майчин дом“ и на доц. Маргарита Цонзарова – завеждащ детска кардиология в НКБ, изказани по време на съвместна среща, НЗОК прави предложение до МЗ заплащането на тази профилактика да се осъществява по реда на останалите ваксини, извън задължителния имунизационен календар или по национална програма за профилактика на заболявания на дихателните пътища, предизвикани от респираторно – синцитиален вирус (RSV) за кърмачета и деца до 2-годишна възраст.

Коментари