Публикация

НЗОК преведе 67 млн. на болниците, обещани в края на 2013 г.

Парите са за дейности през октомври и ноември


В изпълнение на Декларация за поет ангажимент от 18.11.2013 г. от правителството на Република България, чрез д-р Таня Андреева – Райнова, министър на здравеопазването, Петър Чобанов, министър на финансите и д-р Румяна Тодорова, управител на НЗОК, неразплатената сума за дейност на лечебните заведения за болнична медицинска помощ, извършена през месеците октомври и ноември 2013 година, днес (20.01.2014 г.) е изплатена.

На лечебните заведения са преведени близо 67 милиона лв.

Коментари