Публикация

Проект за промени в наредбата за имунизациите

Документите са публикувани за 14-дневно обществено обсъждане


Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15от 2005 г. за имунизациите в Република България

Промяната е продиктувана от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. и настъпилите промени в чл. 82, ал. 2, т. 1 в Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.), съгласно които осигуряването на ваксини за провеждане на задължителни имунизации и реимунизации по реда на Наредба № 15 за имунизациите в Република България отпада от задълженията на Националната здравноосигурителна каса и от 01.04.2014 г. следва да се извършва от Министерство на здравеопазването.

Коментари