Публикация

Зам.-министър Славов говори за качеството на медицинското обслужване в Благоевград


Заместник-министърът на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н откри текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ – Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”

На 21 февруари заместник-министърът на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н участва в текуща пресконференция, на която беше отчетен напредъкът по проект BG161РО001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ – Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”.

На събитието присъстваха заместник-областният управител на област Благоевград – г-н Димитър Капитанов, директорът на МБАЛ Благоевград - д-р Владимир Пандев, шефовете на РЗОК – д-р Румен Кондев, на РЗИ - д-р Лена Павлова, на Инспекцията по труда – г-жа Юлия Янчева, както и множество медицински специалисти и здравни работници, ангажирани в лечебното заведение.

Проф. Славов заяви, че въведената в експлоатация нова диагностична апаратура по нищо не отстъпва на действащата такава в немските клиники. Заместник-министърът на здравеопазването поздрави екипа на Благоевградската болница за положените усилия в съвместната работа с Министерство на здравеопазването, като подчерта, че МБАЛ Благоевград е усвоила по проекта над 80 % от средствата, или близо 6 млн. лв., а броят на прегледаните с новата апаратура пациенти за периода октомври м.г. – февруари т.г. е близо 9 000.

По време за пресконференцията високи оценки за осъществената по проекта дейност дадоха зам.- областният управител на Благоевград – г-н Димитър Капитанов, който изрази удовлетворението си от факта, че хората в Пиринско ще бъдат обслужвани с най-модерната апаратура, както и директорът на МБАЛ д-р Пандев, който окачестви събитието като тържествено, защото благодарение на проекта лечебното заведение е спечелило най-добрата апаратура от София до Солун.

Коментари