Публикация

Кардиотоксичност на онкологичните лекарства

Цитостатиците са една от възможните причини за индуцирана кардиомиопатия. През последните години в САЩ се отбелязва с 33% увеличена продължителност на живота при пациенти с тумори, лекувани с химиотерапия. Елиминирането на рака обаче крие опасност от развитие на синдром на кардиотоксичност.


При пациенти на дългогодишна терапия с цитостатици и хормонални препарати може да се очаква сърдечна недостатъчност, исхемични епизоди, ритъмни нарушения, епизоди на тромбоемболизъм, повишен риск от метаболитен синдром или артериална хипертония, заяви д-р Красимира Христова от Националната кардиологична болница. Четете тук какво още каза тя пред Конгреса на Българската асоциация по медицинска онкология. 

http://www.credoweb.bg/Kardiotoksichnost-na-onkolo...

" }-->

Коментари