Публикация

Надзорът на касата прие проект за промяна в бюджета на НЗОК

Подкрепя се становището на Министерството на здравеопазването, което настоява за осигуряване на достатъчно средства за здравната система


Днес Надзорният съвет на НЗОК прие проект на Закон за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г., като се съобрази със становището на министъра на здравеопазването, подписано от зам.-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков. Документът от МЗ бе получен в централата на НЗОК на 7 юли 2014 г.

В становището се подчертава, че Министерството на здравеопазването отстоява последователната позиция относно необходимостта от осигуряване на достатъчно средства за функциониране на здравната система. „В този смисъл – се казва в становището, подкрепяме по принцип търсенето на всякакви възможности за осигуряване на приходи в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, включително при необходимост и възможност с актуализиране на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.“

Както вече бе съобщено, НС прие предложение за проект на Закон за изменение на ЗБНЗОК за 2014 г. на 23 юни т.г. Проектът, заедно с мотивите към него, още същия ден бе предоставен на министъра на здравеопазването – за становище. Спазвайки чл. 19, ал.7, т.5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), управителят на НЗОК ще внесе одобрения проект на Закона за изменение на ЗБНЗОК за 2014 г., чрез министъра на здравеопазването, в Министерския съвет.

" }-->

Коментари