Публикация

Климатиците причиняват атипична пневмония


Пневмонията е водеща причина за заболеваемост и смъртност в света. В Европа и Америка приблизително 4 милиона случая на пневмония придобита в обществото годишно водят до 1 милион хоспитализации.

Първоначално лекарите вярвали, че пневмонията се изявява с температура, треска, гръдна болка, ръждиво оцветени храчки и рентгенологична находка. Тази клинична картина е била позната като „типична” пневмония.

 

Идеята за съществуването на атипична пневмония възниква през 1934г. когато Gallagher описва епидемия от пневмония при 16 момчета от едно подготвително училище. Той обръща внимание на факта, че тези деца нямат пневмококова пневмония, а нещо различно - нещо „атипично” поради факта, че системните симптоми са по-чести отколкото белодробните. Повечето пациенти имат постепенно начало на болестта и симптоми като главоболие, фотофобия, зачервено гърло, суха, непродуктивна кашлица.

Основните причинители на атипична пневмония са Mycoplazma pneumoniae, Legionella pneumophilla, Chlamydia pneumoniae, причинителят на Ку-треската.

Епидемиите са свързани с наличието на климатични системи, бойлери, въздушни пречиствателни системи, водопроводни инсталации и други.

Инфектирането с Legionella pneumophilla води до два клинични синдрома - Легионерска болест и Понтиак треска. Друг важен причинител на атипична пневмония е Chlamydia. Chlamydia psittaci е един от трите вида на Chlamydia, които са известни, че причиняват заболяване у човека.

 

Заразяването става при контакт с болни птици или здрави носители. Клиниката варира от асимптомни случаи до грипоподобно заболяване. През последните години все повече нараства честотата на пневмониите сред възрастни и деца, причинени от Chlamydia pneumoniae. Клинично може да започне с неспецифични симптоми като зачервено гърло, отпадналост, главоболие, ниска температура и кашлица. При някои пациенти заболяването протича с клиниката на пневмония или бронхит. Рентгенологичните и лабораторни белези са неспецифични.

Няколко вида антибиотици са ефективни при лечението на атипичните патогени.
Тъй като C. pneumoniae и Legionella species са вътреклетъчни организми, а при Mycoplasma pneumoniae липсва клетъчна стена, бета-лактамните антибиотици са не ефективни. Макролидите са традиционни средства на избор при лечението на пневмонии, причинени от атипични патогени.

Американското дружество по инфекциозни болести препоръчва използването на макролидите при лечение на пневмония у възрастни, причинена от M. Pneumoniae и C. Pneumoniae, а Британското торакално дружество препоръчва макролидите за лечение на пневмонии, причинени от M. Pneumoniae и C. Pneumoniae при деца.Новите макролиди като Azythromycin имат добра активност спрямо M. Рneumoniae, C. Рneumoniae и Legionella species и се толерират по-добре от Erythromycin. Azythromycin показва по- висока активност, с голяма вътреклетъчна и тъканна пенетрация в сравнение с еритромицин.

В допълнение Azythromycin има значително по-ниска честота на гастроинтестинални странични ефекти. Azythromycin има и предимството да се приема еднократно дневно и в кратки курсове на лечение, докато clarithromycin и roxithromycin се използват в двудозови схеми. Продължителността на лечение с други антибиотици е 10-14 дни, докато лечението с Azythromycin е веднъж дневно за 3-5 дни.

Коментари